2010

STP2010-jesien-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Jesień 2010

Przez 12 dni, od 19 do 30 października, gościliśmy w Lublinie 10 ? osobową grupę studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Studenci brali udział w wizycie studyjnej, której hasło brzmi ?Poznaj Polskę?. Wizyta pozwala na zapoznanie się z przemianami ustrojowymi w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. W ciągu prawie 2 tygodni studenci spotkali się z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, z parlamentarzystką z okręgu lubelskiego, z osobami pracującymi w mediach, na uczelniach wyższych, w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych. W czasie wycieczki do Warszawy odwiedzili także Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a także zwiedzili stolicę podążając szlakiem demokracji polskiej.

Chociaż podczas wizyty pogoda w Polsce nie zachwycała, to na czas  wycieczki do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa zaświeciło nam słońce, co pozwoliło na podziwiani widoków w tych pięknych miasteczkach Lubelszczyzny. Studenci brali także udział w warsztatach poświęconych tworzeniu międzynarodowych inicjatyw, w których uczestniczyli także ich polscy rówieśnicy.

Współorganizatorami wizyty byli także: Akademickie Radio Centrum i Program Projektor wolontariat Studencki ? w tych miejscach studenci STP odbyli 10-godzinne praktyki. Ten punkt programu był wg nich jednym z najciekawszych.

Październikowa wizyta studyjna była drugą, którą w tym roku zorganizowała KReAdukacja.

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się w organizację wizyty!

STP2010-wiosna-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Wiosna 2010

Od 12 do 23 kwietnia KReAdukacja gościła stypendystów programu ?Study Tours to Poland? ? studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Podczas 12 wspólnie spędzonych dni poznawali oni Polskę, przede wszystkim w kontekście przemian ustrojowych i rynkowych, które nastąpiły w naszym kraju ponad dwadzieścia lat temu. Staraliśmy się, aby nasi studenci zobaczyli jak najwięcej miejsc i spotkali się z jak największą liczbą osób, które mogłyby im o polskiej demokracji opowiedzieć. I tak spotkaliśmy się m.in. z przedstawicielami władz: Panią Genowefą Tokarską, Wojewodą Lubelską, z Panią Magdaleną Gasior ? Marek, posłanka na Sejm, z Panem Krzysztofem Grabczukiem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, z Panem Andrzejem Wojewódzkim, Sekretarzem Miasta Lublin. Odwiedziliśmy także lubelskie media – z młodzieżą spotkał się redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego Pan Dariusz Kotlarz, mieliśmy też szansę zwiedzić lubelski oddział TVP. Cały program obfitował w wizyty związane z przemianami społecznymi w Polsce, które teraz mogą być przykładem dla naszych wschodnich sąsiadów.

Wizyta przypadła na wyjątkowy dla Polski czas żałoby narodowej po katastrofie pod Smoleńskiem. W związku z tym mniej było elementów szeroko rozumianej rozrywki, a sami studenci z ogromnym przejęciem obserwowali to, co działo się w naszym kraju.

Ważną częścią programu były warsztaty tworzenia projektów międzynarodowych, w których udział brali uczestnicy STP oraz polscy studenci. Wiele z wypracowanych wspólnie pomysłów ma szansę realizacji, co jest ważne zarówno dla studentów, jak i dla KReAdukacji.

Współorganizatorami wizyty byli także: Akademickie Radio Centrum i Program Projektor ? w tych miejscach studenci odbyli 10-godzinne praktyki. Ten punkt programu był wg nich jednym z najciekawszych.