2011

STP2011-jesien-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Jesień 2011

Jedenaścioro  studentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi KReAdukacja gościła  od 19 do 30 października. W tym czasie poznawali oni Polskę, przede wszystkim w kontekście przemian ustrojowych i rynkowych, które nastąpiły w naszym kraju ponad dwadzieścia lat temu.

Chcieliśmy, aby nasi goście mieli szansę na rozmowę z ciekawymi osobami, kształtującymi współczesną, nowoczesną Polskę. Odbyły się oficjalne wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Miasta Lublin. Odwiedziliśmy także lubelskie media ? z młodzieżą spotkał się redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego Pan Dariusz Kotlarz, zwiedziliśmy lubelski oddział TVP. Podczas wycieczki studenci nie tylko mieli szansę na obejrzenie telewizji ?od środka?, mogli także porozmawiać z dyrektorem programowym TVP Lublin o tym, jakie znaczenie dla lokalnej społeczności mają media regionalne. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami organizacji pozarządowych ? Prezeską Stowarzyszenia Homo Faber, które prowadzi programy poświęcone wielokulturowości Lubelszczyzny, Prezeską Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz Prezesem Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, którzy opowiadali o międzynarodowych działaniach podejmowanych przez ich organizacje.

Ze swoimi rówieśnikami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym stypendyści STP spotkali się m.in. podczas spotkania w Samorządzie Studenckim UMCS i Programie Projektor ? Wolontariat Studencki, a także podczas prowadzonych przez członków Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców wykładów i warsztatów o polskiej demokracji i strukturze państwa. Ważnym elementem było także poznanie lubelskich uczelni wyższych  ? odwiedziliśmy Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji.

Jeden dzień poświęcony był poznawaniu stolicy. Zwiedzaliśmy miejsca związane z demokracją, byliśmy w Sejmie, studenci spotkali się także z Panią Leną Prusinowską w biurze Programu Study Tours to Poland. Kilka godzin spędzili także w Centrum Nauki Kopernik. Oprócz stolicy zwiedzili także turystyczne miasteczka Lubelszczyzny ? Kazimierz Dolny i Nałęczów. A w Lublinie obejrzeli m.in. panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej, przeszli lubelskim podziemiami i odwiedzili obóz koncentracyjny na Majdanku. Obejrzeli także spektakl w teatrze miejskim im. J. Osterwy w Lublinie. Ważną częścią programu były warsztaty tworzenia projektów międzynarodowych, w których udział brali uczestnicy STP oraz polscy studenci.

Współorganizatorami wizyty ? po raz czwarty –  byli także: Akademickie Radio Centrum i Program Projektor ? w tych miejscach studenci odbyli 10-godzinne praktyki. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy ? jedna razem z pracownikami Programu Projektor przygotowała zajęcia edukacyjne, a następnie samodzielnie zrealizowała miniprojekt w szkole podstawowej w Markuszowie. Praktykanci Radia Centrum razem z redaktorami przygotowywali programy na żywo. Praktyki były jednym z najlepiej ocenionych punktów całej wizyty.

STP2011-wiosna-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Wiosna 2011

Od 11 do 22 kwietnia 2011r. Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja w ramach programu ?Study Tours to Poland? gościła w Lublinie grupę 11 studentów  ? 6 z Ukrainy, 3 z Rosji i 2 z Białorusi. W czasie tych 12 dni uczestnicy odbyli szereg wizyt pozwalających im zapoznać się z funkcjonowaniem wszystkich sektorów. Pobyt rozpoczął się od spacerów po mieście i zapoznaniem się z jego najważniejszymi ulicami. Pierwsze dni wizyty to także wiele zajęć integracyjnych (gry i zabawy, warsztaty tańców integracyjnych), a także warsztaty i wykłady wprowadzające w skomplikowana tematykę struktury państwa i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Później nastąpiły bardzo liczne spotkania. Grupa odwiedziła m.in. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki,Urząd Miasta Lublin. Spotykaliśmy się także  z przedstawicielami ngo: Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Fundacji Aktywności Obywatelskiej, Homo Faber. Odwiedziliśmy ?odpowiedzialnych przedsiębiorców? w OSK ?Rodmos?. Studenci mieli także szansę porozmawiać na temat ekonomii społecznej. Grupie bardzo spodobały się spotkania w lubelskich mediach: Kurierze Lubelskim i Telewizji Lublin. Ważną częścią były także wizyty na lubelskich uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji. Z aktywnymi studentami z tych uczelni mogli się poznać w czasie spotkań z Kołem Naukowym Psychologów UMSC, Zarządem Samorządu Studenckiego KUL i Samorządem WySPy. Z polskimi studentami uczestnicy STP pracowali także w czasie 9-godzinnego warsztatu tworzenia projektów wymiany międzynarodowej.

Jak zwykle w programie proponowanym przez KReAdukację nie zabrakło  praktyk. We współpracy z Akademickim Radiem Centrum i Programem Projektor przygotowaliśmy program praktyk pozwalający poznać funkcjonowanie studenckiej rozgłośni radiowej i organizacji zajmującej się pracą  z dziećmi, a przede wszystkim wykazać się własną inicjatywą. Weekend również był intensywny, chociaż bardziej turystyczny i rozrywkowy: grupa zwiedzała Nałęczów, Kazimierz Dolny, sobotni wieczór spędziła w Teatrze Muzyczny, a pół niedzieli nad Zalewem Zemborzyckim, bardzo aktywnie uczestnicząc w specjalnie dla nich przygotowanych grach integracyjnych. Dwa dni spędziliśmy także w Warszawie: w poniedziałek odwiedziliśmy Sejm i Senat RP, Bibliotekę UW, zwiedzaliśmy miasto i spotkaliśmy się z panią Leną Prusinowską w biurze STP. Piątek, który był ostatnim dniem pobytu studentów w Polsce, upłynął w pełnym zaskakujących eksponatów Centrum Nauki Kopernik.