2012

STP2012-profesjonalisci-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Warsztaty Study Tours to Poland 2012 – Profesjonaliści

W grudniu 2012 roku Fundacja KReAdukacja miała ogromną przyjemność gościć grupę  studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Ci młodzi ludzie byli uczestnikami warsztatów Study Tours to Poland, do udziału w których zapraszani są wyróżniający się członkowie grup studenckich odwiedzających różne miasta Polski w ramach wizyt studyjnych STP. W 1 ? 9 grudnia dla tej własnie grupy odbywały się warsztaty podnoszące kompetencje niezbędne przede wszystkim w pracy w trzecim sektorze. Dwa weekendy studenci spędzili w Warszawie, natomiast na ?dni robocze? prawie dwudziestoosobowa grupa została podzielona na dwie części. Dziewięć osób trafiło do Olsztyna, do Fundacji Borussia, natomiast do Lublina przyjechało 8 studentów. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas szkolenia: organizowania projektów międzysektorowych, obecności ngo w Internecie oraz pracy z wolontariuszami pomogą naszym uczestnikom w rozwoju drogi zawodowej. A także, że grudniowe warsztaty zaowocują dłuższą współpracą wszystkich zaangażowanych w nie organizacji :)

Prezentacja przygotowana przez uczestników

STP2012-jesien-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Jesień 2012

Od 8 do 19 października 2012r. Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja w ramach programu ?Study Tours to Poland? gościła w Lublinie grupę 11 studentów ? 6 z Ukrainy, 3 z Rosji i 2 z Białorusi. W czasie tych 12 dni uczestnicy poznawali Polskę, przede wszystkim w kontekście przemian ustrojowych i rynkowych, które nastąpiły w naszym kraju ponad dwadzieścia lat temu. Pobyt rozpoczął się od warsztatu integracyjnego, zajęć organizacyjnych i zwiedzania miasta. Początek programu stanowiły także warsztaty i wykłady wprowadzające w skomplikowana tematykę struktury państwa i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Podczas kolejnych dni nastąpiły liczne spotkania i wizyty studyjne. Grupa odwiedziła m.in. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin. Spotykaliśmy się także z przedstawicielami ngo: Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Grupa miała także okazję poznać zasady funkcjonowania polskich mediów. Umożliwiła im to wizyta Kurierze Lubelskim i Telewizji Lublin. Ważną częścią były także wizyty na lubelskich uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.
Dodatkową możliwością dokładnego poznania życia polskich studentów w Lublinie było spotkanie ze studentami z samorządu UMCS oraz wspólna praca z polskimi wolontariuszami w czasie 9-godzinnego warsztatu tworzenia projektów wymiany międzynarodowej.

Jak zwykle w programie proponowanym przez KReAdukację nie zabrakło praktyk. Przygotowaliśmy je we współpracy z Akademickim Radiem Centrum i Programem Projektor. Grupa podzieliła się na dwie części. Pierwsza z nich poznawała w ARC funkcjonowanie studenckiej rozgłośni radiowej i nagrywała własny materiał. Druga grupa poznawała metody pracy z dziećmi oraz prowadziła w Szkole Podstawowej w Jastkowie samodzielnie opracowane zajęcia. Dzięki pięknej pogodzie weekend również był intensywny, chociaż bardziej turystyczny i rozrywkowy: grupa zwiedzała Nałęczów , relaksowała się w SPA, poznawała Kazimierz Dolny oraz Podziemia Lubelskie. W niedzielę zaś grupa integrowała się nad Zalewem Zemborzyckim, podczas przygotowanej dla niej gry terenowej, wieczorem zaś wspólnie oglądaliśmy spektakl ?Sen nocy letniej? w teatrze im. J. Osterwy.
W trakcie wycieczki do Warszawy studenci odwiedzili Sejm i Senat RP, gdzie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego parlamentu. Podczas wieczornego spaceru zwiedziliśmy Muzeum Narodowe oraz warszawską starówkę. Odbyliśmy również spotkanie w biurze programu Study Tours to Poland gdzie spotkaliśmy się z Panią Leną Prusinowską.
Po 12 dniach ciężko było się rozstać, mamy jednak nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie i, że uda się zrealizować opracowane wspólnie projekty wymian międzynarodowych.

STP2012-wiosna-Fundacja-KReAdukacja-Lublin

Study Tours to Poland ? Wiosna 2012

Od 16 do 27 kwietnia 2012 r. Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja w ramach programu ?Study Tours to Poland? gościła w Lublinie grupę 11 studentów  ? 7 z Ukrainy, 1 z Rosji i 3 osoby z Białorusi. W czasie tych 12 dni uczestnicy odbyli szereg wizyt pozwalających im zapoznać się z życiem w Polsce. Pobyt rozpoczął się od spacerów po mieście i zapoznaniem się z jego najważniejszymi ulicami. Pierwsze dni wizyty to także wiele zajęć integracyjnych (gry i zabawy, warsztaty tańców integracyjnych), a także warsztaty i wykłady wprowadzające w skomplikowana tematykę struktury państwa i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Kolejne dni to liczne spotkania. Grupa odwiedziła m.in. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki,Urząd Miasta Lublin. Spotykaliśmy się także  z przedstawicielami ngo: Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Fundacji Aktywności Obywatelskiej, Homo Faber. Grupie bardzo spodobały się spotkania w lubelskich mediach: Kurierze Lubelskim i Telewizji Lublin. Ważną częścią były także wizyty na lubelskich uczelniach: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji. Z aktywnymi studentami z tych uczelni mogli się poznać w czasie spotkań z Kołem Naukowym Samorządowców Wydziału Politologii UMCS, Zarządem Samorządu Studenckiego UMCS i Samorządem WySPy. Z polskimi studentkami uczestnicy STP pracowali także w czasie 9-godzinnego warsztatu tworzenia projektów wymiany międzynarodowej. Dziewczyny towarzyszyły grupie w czasie trwania całej wizyty.

Jak zwykle w programie proponowanym przez KReAdukację nie zabrakło  praktyk. We współpracy z Akademickim Radiem Centrum i Programem Projektor przygotowaliśmy program praktyk pozwalający poznać funkcjonowanie studenckiej rozgłośni radiowej i organizacji zajmującej się pracą  z dziećmi, a przede wszystkim wykazać się własną inicjatywą. Weekend również był intensywny, chociaż bardziej turystyczny i rozrywkowy: grupa zwiedzała Nałęczów ? zarówno Park, jak i relaks w SPA :) , Kazimierz Dolny, niedzielny wieczór spędziła w Teatrze Muzyczny na ?skrzypku na dachu?,  a wczesniej pół niedzieli nad Zalewem Zemborzyckim, bardzo aktywnie uczestnicząc w specjalnie dla nich przygotowanych grach integracyjnych. W Warszawie odwiedziliśmy Sejm i Senat RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, zwiedzaliśmy miasto i spotkaliśmy się z Panią Leną Prusinowską i Panem Jerzym Rejtem w biurze STP. Tam też grupa lubelska spotkała się z grupą z Warszawy, która w tym czasie także przybyła do biura.